KONTEJNERY PRO ODVOZ ODPADU

Některé typy naleznete na stránce KONTEJNERY

Odvoz odpadu

Dnes, kdy se téměř nepřtržitě a téměř všude staví neustále setkáváme s nákladními auty, které jsou plné stavební sutě. Záleží ale na tom, jak tento odvoz odpadu probíhá. Existují skládky odpadu, překladiště (tzv. mezideponie) a tam by měky tyto vozy směřovat.